Nho đen Hellos Úc - Thế giới trái cây
- 10%

Nho đen Hellos Úc

90,000₫
100,000₫
Nho xanh Happy Valley Úc -  Thế giới trái cây
- 7%
Nho xanh AutumnCrips Úc - Thế giới trái cây
- 9%

Nho xanh AutumnCrips Úc OxGrape

150,000₫
165,000₫