Cam Canh - kg

90,000₫
Cam sành Bến Tre - kg
- 25%

Cam sành Bến Tre - kg

45,000₫
60,000₫
Cam vàng Mafa Ai Cập - Thế giới trái cây
- 5%

Cam vàng Mafa Ai Cập - kg

100,000₫
105,000₫
Dưa lưới vàng Bình An - Thế giới trái cây
- 11%

Dưa lưới Huỳnh long - kg

120,000₫
135,000₫
Lựu Peru - Thế giới trái cây
Măng cụt Việt nam - Thế giới trái cây
- 20%

Măng cụt - kg

120,000₫
150,000₫

Me Thái - kg

150,000₫

Na Thái - kg

120,000₫
Nhãn hạt tiêu ( tiêu lông ) - kg
- 12%